1. "Połączenie zawodów adwokata i radcy prawnego w ujęciu Ministerstwa Sprawiedliwości w świetle Konstytucji" Palestra 11-12/2009 s. 97-101
2. "Kilka uwag na temat założeń do projektu ustawy o połączeniu zawodów adwokata i radcy prawnego" Palestra 1-2 z 2010 s. 90-95
3. "Samorządy prawnicze: nadgorliwość reformatorska może być szkodliwa" Rzeczpospolita z 27.01.2010 (dodatek Prawo co dnia) nr 22 (8533)
4. "Najnowsze zmiany w prawie karnym a zbieg przestępstw" Palestra Świętokrzyska nr 13-14, wrzesień - grudzień 2010, s. 30-33
5. "O zasadzie szybkości postępowania sądowego. Uwagi w uzupełnieniu I Krakowskiego Forum Karnistycznego." Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych, Rok XV: 2011, z. 2.
6. "Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle kodeksu karnego z 1997 r."Wydawnisctwo C.H. Beck w serii Monografie prawnicze, Warszawa 2013 r.
7. "Izby wytrzezwień a prawa człowieka" pod redakcją T. Gardockiej i J. Sobczaka,Toruń 2013 r. (rozdział -Ograniczenie wolności obywatelskiej winikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a funkcjonowanie izb wytrzezwień)
8. "Obrona z urzędu w polskiej procedurze karnej-rozwiazanie modelowe" , Palestra 2013 nr 5-6,s. 26-34.
9. "Pożegnanie z inkwizycją", Dziennik Gazeta Prawna nr 92 (3985) 14 maja 2015 r.
10. "Totalna krytyka sądów i sędziów podkopuje zaufanie do całego państwa", Dziennik Gazeta Prawna nr 162 (4561) 23 sierpnia 2017 r.
11. "I ty możesz zostać oskarżonym", Dziennik Gazeta Prawna nr 176 (4826) 11 września 2018 r. dodatek "Prawnik"
Strona główna