Adwokat Bielsko-Biała

ADWOKAT BIELSKO-BIAŁA

PUBLIKACJE

Publikacje w czasopismach:

1. "Połączenie zawodów adwokata i radcy prawnego w ujęciu Ministerstwa Sprawiedliwości w świetle Konstytucji" Palestra 11-12/2009 s. 97-101

2. "Kilka uwag na temat założeń do projektu ustawy o połączeniu zawodów adwokata i radcy prawnego" Palestra 1-2 z 2010 s. 90-95

3. "Samorządy prawnicze: nadgorliwość reformatorska może być szkodliwa" Rzeczpospolita z 27.01.2010 (dodatek Prawo co dnia) nr 22 (8533)

4. "Najnowsze zmiany w prawie karnym a zbieg przestępstw" Palestra Świętokrzyska nr 13-14, wrzesień - grudzień 2010, s. 30-33

5. "O zasadzie szybkości postępowania sądowego. Uwagi w uzupełnieniu I Krakowskiego Forum Karnistycznego." Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych, Rok XV: 2011, z. 2.

6. "Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle kodeksu karnego z 1997 r."Wydawnisctwo C.H. Beck w serii Monografie prawnicze, Warszawa 2013 r.

7. "Izby wytrzezwień a prawa człowieka" pod redakcją T. Gardockiej i J. Sobczaka,Toruń 2013 r. (rozdział -Ograniczenie wolności obywatelskiej winikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a funkcjonowanie izb wytrzezwień)

8. "Obrona z urzędu w polskiej procedurze karnej-rozwiazanie modelowe" , Palestra 2013 nr 5-6,s. 26-34

Adwokat Żywiec

tani hosting Adwokat Żywiec| Adwokat Bielsko-Biała| Biografia| Zespół| Przyjaciele| Publikacje| Działalność społeczna| Zakres usług| Kontakt